خانه » تورهای ویژه

تورهای ویژه

تور کیش ۲۱ آذر هتل جام جم

                                        تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 330 350 سه تخته 325 340 چهار تخته 320 335 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانه تلفن خرید و رزرو:  40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »

تور کیش ۲۱ آذر هتل سارا

تور کیش آذر 94

تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 350 380 سه تخته 335 360 چهار تخته 330 355 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانه تلفن خرید و رزرو: 40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »

تور کیش ۲۱ آذر هتل گراند

تور کیش

تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 340 390 سه تخته 340 390 چهار تخته 340 390 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانهو ناهار تلفن خرید و رزرو: 40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »

تور کیش ۲۲ آذر هتل جام جم

      تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 330 350 سه تخته 325 340 چهار تخته 320 335 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانه تلفن خرید و رزرو: به همراه 40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »

تور کیش ۲۲ آذر هتل سارا

تور کیش آذر 94

تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 350 380 سه تخته 335 360 چهار تخته 330 355 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانه تلفن خرید و رزرو: 40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »

تور کیش ۲۲ آذر هتل گراند

تور کیش

تخفیف ویژه آذر ماه نام اتاق(ظرفیت) دو شب سه شب دو تخته 340 390 سه تخته 340 390 چهار تخته 340 390 خدمات: بلیت رفت و برگشت ،استقبال فرودکاهی،صبحانه تلفن خرید و رزرو: 40%تخفیف  021-88720829

ادامه مطلب »